MaNu MAASEUDUN NUORET Hanke

30.11.2020
MaNu Maaseudun Nuoret

1.3.2019-28.2.2021

Hankkeen tarkoituksena on tuoda paikkakunnan nuorille selkeää parantunutta hyvinvointia sekä luoda käytäntöön uusi
toimintamalli nuorten yleisen hyvinvoinnin parantamiseen ja ennalta ehkäisevään työhön syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä
nuorten ja jo syrjäytyneiden nuorten aktivointi vertaistuen, matalan kynnyksen tilaisuuksien ja asiantuntija tapaamisten sekä
yhdessä toimimisen metodeilla.

Hankkeen tärkein tavoite on edistää 13-28- vuotiaiden hyvinvointia sekä asemaa maaseudulla.

Hankkeessa toteutettaviin teemapäiviin on tarkoitus palkata alueen omia nuoria hakemusten perusteella.

Lisätiedot hankkeesta:

Juupajoen 4H-yhdistys

Toiminnanjohtaja

Ulla Mäkinen

juupajoki@4h.fi

040 5960 854